Lezing zorgplicht gebouweigenaren

Op 1 januari 2015 trad een belangrijke wijziging van de Woningwet in werking. De wetswijziging betekent dat gemeenten meer mogelijkheden hebben om tegen overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op te treden, op grond van de zogenaamde zorgplicht. In deze lezing wordt u bijgepraat over de consequenties van deze wetswijziging.

Omdat het bestaande artikel omtrent de zorgplicht deze slechts in algemene termen beschrijft, is de reikwijdte niet altijd op voorhand duidelijk. Om meer duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van de zorgplicht, heeft de regering een derde lid aan artikel 1a van de Woningwet toegevoegd die gebouweigenaren kan dwingen tot het (laten) onderzoeken van de staat van het bouwwerk ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het in ieder geval zal gaan om gebouwen waarbij is gebleken dat evidente veiligheids- of gezondheidsrisico’s aanwezig zijn. Tevens zullen er enkele voorschriften geven worden waaraan dit onderzoek moet voldoen.

Heeft  u interesse in deze lezing, neem dan contact met ons op via info@gbbmaastricht.nl of 043-363 3593. 

zorgplicht eigenaren2