Training verbouweisen Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 kent naast een kwaliteitsniveau Bouwbesluit bestaande bouw en Bouwbesluit nieuwbouw ook voorschriften die in acht moeten worden genomen in geval van verbouw.

De praktijk leert dat slechts weinig adviseurs, architecten, uitvoerende partijen en gemeenten de verbouwvoorschriften op een juiste wijze weten te interpreteren. Dit als gevolg van een aantal moeilijke definities die in het Bouwbesluit gehanteerd worden.

Zo volstaat bij het uitvoeren van een verbouwing in algemene zin dat aansluiting moet worden gezocht bij het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’. Maar wat betekend deze term? En wanneer is nou eigenlijk sprake van verbouw?

Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van het te hanteren kwaliteitsniveau in geval van verbouw / renovatie.

Heeft  u interesse om deze cursus te volgen, neem dan contact met ons op via info@gbbmaastricht.nl of 043-363 3593.

verbouw2