Training brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid speelt een grote rol in het Bouwbesluit waarbij deze voorschriften vaak als lastig en onoverzichtelijk worden ervaren. Voor zorggebouwen (woonfuncties voor zorg en gezondheidzorgfuncties), hierbij moet u denken aan verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, ziekenhuizen, etc, gelden daarnaast vaak aanvullende voorschriften ten aanzien van brandveiligheid.

Aangezien deze voorschriften vaak grote financiële gevolgen kunnen hebben is het van het grootste belang dat u deze voorschriften op een correcte manier interpreteert en toepast. Hierbij is het tevens van belang het daadwerkelijke risico goed in te schatten en te begrijpen.

In deze cursus worden alle facetten van de brandveiligheid voor zorggebouwen onder de loep genomen en wordt uitleg gegeven over de verschillende type zorggebouwen met bijbehorende gebruiksfuncties. De hierbij horende voorschriften worden uitgebreid uitgelegd en toegelicht, waarbij met name aandacht zal zijn voor praktische oplossingen.

Heeft  u interesse om deze cursus te volgen, neem dan contact met ons op via info@gbbmaastricht.nl of 043-363 3593.

zorg