Training asbest

Werken met asbest kan erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid en is dan ook aan strenge regelgeving verbonden. Het is daarom van zeer groot belang dat op een correcte wijze wordt omgegaan met asbestverdachte materialen indien deze worden aangetroffen in een gebouw.

Gebouweigenaren en -beheerders hebben wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden, een correcte afhandeling is dan ook niet alleen in uw belang, maar ook in het belang van alle betrokkenen, zoals bewoners en gebruikers.

We verzorgen diverse trainingen op het gebied van asbest:

  • asbestherkenning
  • asbest ‘stof’ tot nadenken
  • risicoklasse 1 verwijderen
  • asbesttrainingen specifiek gericht op doelgroepen waaronder corporaties

 

Heeft  u interesse om een van deze trainingen te volgen, neem dan contact met ons op via info@gbbmaastricht.nl of 043-363 3593.

asbest