Omgevingsvergunningen

Welke vergunning(en) heb ik precies nodig? Welke procedures moet ik doorlopen, en welke kosten zijn daaraan verbonden?

Is het verstandig een integrale omgevingsvergunning aan te vragen of per activiteit een separate vergunning? Hoe lang duurt het voordat er een besluit is genomen omtrent mijn vergunningaanvraag?

Zomaar een aantal vragen waarmee bedrijven met (ver)bouwplannen bij ons aankloppen.

GBB kijkt welke vergunningen u nodig heeft, helpt u bij de aanvraag en doorloopt met u de procedure. Wij helpen u ook bij de beoordeling van de ontvankelijkheid en bij mogelijk bezwaar en een eventuele beroepsprocedure.