Bouwbegeleiding

In een ontwerptraject wordt door GBB vaak uitgebreid advies verstrekt over de aan te brengen maatregelen welke noodzakelijk zijn. Ook vanuit veiligheidsscans volgen vaak aanpassingen aan gebouw of gebruik. Na inventarisatie van eventuele tekortkomingen wordt aan de hand van een herstelplan een uitvoeringstraject gepland.

Naast alle inhoudelijke aspecten (technische onderzoeken, tekenwerk en dergelijke) dienen bij deze projecten ook de kosten, planning en uitvoering bewaakt en begeleid te worden.

Bij nieuwbouwplannen is het zaak dat alle noodzakelijke (technische) maatregelen correct uitgevoerd worden. De praktijk laat maar al te vaak zien dat dit niet of onvoldoende gebeurd. Verantwoordelijkheid ligt echter bij de toekomstige eigenaar of gebruiker en dus niet bij een controlerende overheid of uitvoerende partij.

GBB beschikt over ervaren medewerkers die, naast projectmanagement in het voortraject, tijdens de uitvoering op de bouwlocatie controles kunnen uitvoeren en direct waar nodig kunnen bijsturen.