Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en deze worden ingeademd.

GBB Maastricht is SC540-gecertificeerd als asbest inventarisatiebedrijf.

Naast asbestinventarisaties (type A, B, G en O) kunnen wij bezitsinventarisaties voor u uitvoeren en u adviseren over offertes en aanbestedingen.

Tevens kunnen we voor u beheersplannen opstellen en samen met u een intern asbestbeleid uitzetten.