Algemene Voorwaarden GBB

GBB BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, В statutair gevestigd in Maastricht en ingeschreven in het Handelsregister Zuid Limburg, onder nummerВ 58133771.

Op alle diensten en/ of andere werkzaamheden zijn de De Nieuwe Regeling 2011 (DNR) van toepassing.В 

De Nieuwe Regeling 2011 is via deze link in te zien en wordtВ ter beschikking gesteld door NLingenieurs.